1. INLEIDING

Deze privacyverklaring geeft u details over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze site https://appyclient.nl.

Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.
Appyclient [is / ben / zijn] de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in deze privacyverklaring “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

Contact details

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van rechtspersoon: Dutch Digital House
E-mailadres: info@appyclient.nl
Postadres: Fokkerstraat 22, 2811 ER Reeuwijk Nederland

Het is erg belangrijk dat de informatie die we over u hebben juist en up-to-date is. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens op enig moment veranderen door ons een e-mail te sturen op info@appyclient.nl

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U, VOOR WELKE DOEL EN OP WELKE GROND VERWERKEN WIJ HET

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen geanonimiseerde gegevens.
We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens die alle communicatie omvatten die u naar ons verzendt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via Messenger, via WhatsApp, via Instagram, via e-mail, sms, berichten op sociale media, berichten op sociale media of andere communicatie die u ons stuurt.

We verwerken deze gegevens om met u te communiceren, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims.

Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om te reageren op berichten die naar ons zijn verzonden, om gegevens bij te houden en om juridische claims vast te stellen, na te streven of te verdedigen.

Klantgegevens die gegevens bevatten met betrekking tot eventuele aankopen van goederen en/of diensten zoals uw naam, titel, factuuradres, e-mailadres van afleveradres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens.

Wij verwerken deze gegevens om de door u gekochte goederen en/of diensten te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van maatregelen op uw verzoek om een ​​dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en alle online diensten gebruikt, samen met alle gegevens die u plaatst voor publicatie op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website te laten functioneren en ervoor te zorgen dat relevante inhoud aan u wordt verstrekt, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website, andere online diensten, en bedrijf.

Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.

Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, duur van het bezoek aan pagina’s op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren U gebruikt onze website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.

De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-trackingsysteem, Google Analytics, Facebook Analytics, Google Ads, Twitter, Linkedin, Tiktok en Snapchat.

We verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen.

Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

Marketinggegevens die gegevens bevatten over uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze promoties zoals wedstrijden, prijstrekkingen en gratis weggeefacties, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen.

Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

We kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren (inclusief Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen.

Onze wettige grond voor deze verwerking zijn legitieme belangen, namelijk om ons bedrijf te laten groeien. We kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u te sturen. Onze wettige grond voor deze verwerking is ofwel toestemming of legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien). [OPMERKING ZIE SECTIE 4 HIERONDER]

Gevoelige data

We verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen, of volgens de voorwaarden van het contract tussen ons en u ons die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten te leveren) aan u).

Als u ons niet de gevraagde gegevens verstrekt, moeten we mogelijk een product of dienst die u hebt besteld annuleren, maar als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld of een redelijk verenigbaar doel indien nodig. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar info@appyclient.nl.

In het geval dat we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd nieuw doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de juridische gronden voor verwerking uitleggen. We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.
We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of enige vorm van geautomatiseerde profilering uit.

We kunnen gegevens over u verzamelen doordat u de gegevens rechtstreeks aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen, te communiceren met onze Facebook-messengerbot of door ons e-mails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen terwijl u onze website gebruikt door cookies en vergelijkbare technologieën te gebruiken.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie hierover.

We kunnen gegevens ontvangen van derden, zoals analyseproviders zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, advertentienetwerken zoals Facebook die buiten de EU zijn gevestigd, zoals aanbieders van zoekinformatie zoals Google die buiten de EU zijn gevestigd, leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten , zoals gegevensmakelaars of -aggregators.

We kunnen ook gegevens ontvangen van openbaar beschikbare bronnen zoals Companies House en het Kiesregister binnen de EU.

3. MARKETINGCOMMUNICATIE

Onze wettelijke grond voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen, is uw toestemming of onze legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Op grond van de privacy- en elektronische communicatieregelgeving kunnen we u marketingberichten van ons sturen als:

(i) u heeft een aankoop gedaan of ons om informatie gevraagd over onze goederen of diensten of
(ii) u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie en in elk geval heeft u zich sindsdien niet afgemeld voor het ontvangen van dergelijke communicatie.

Als u een naamloze vennootschap bent, kunnen we u op grond van deze regelgeving marketing-e-mails sturen zonder uw toestemming. U kunt zich echter op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails van ons.

Voordat we uw persoonlijke gegevens delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door u aan te melden op de website en relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen OF door de opt-outlinks te volgen op elk marketingbericht dat naar u is verzonden of OF door ons op elk gewenst moment een e-mail sturen op info@chatsbot.nl.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties enz.

4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de onderstaande partijen:

  • Andere (toekomstige) bedrijven in onze groep die diensten aan ons verlenen.
  • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
  • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars.
  • Overheidsinstanties die ons verplichten verwerkingsactiviteiten te melden.
  • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens doorgeven de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen. We staan ​​dergelijke derden alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen onze (toekomstige) bedrijvengroep, waarbij uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde beschermingsniveaus voor uw persoonlijke gegevens, dus de Europese wet heeft de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER verboden, tenzij de overdracht aan bepaalde criteria voldoet.

Veel van onze externe dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, doen we ons best om een ​​vergelijkbare mate van gegevensbeveiliging te garanderen door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen is getroffen:

  • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft goedgekeurd dat ze een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens bieden door; of
  • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa; of
  • Als we in de VS gevestigde providers gebruiken die deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, kunnen we gegevens aan hen overdragen, omdat ze gelijkwaardige waarborgen hebben.

Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de specifieke overdracht. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Klik hier om uw toestemming in te trekken.

6. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend worden zonder toestemming. We geven ook alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens aan die werknemers en partners die een zakelijke behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en dienen deze vertrouwelijk te behandelen.

7. GEGEVENSBEWARING

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Bij de beslissing wat het juiste moment is om de gegevens te bewaren, kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de verwerkingsdoeleinden, als deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren tot zes jaar nadat ze geen klant meer zijn.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

8. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de gegevensbeschermingswetten hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang, correctie, verwijdering, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en (waar de wettige grond voor verwerking toestemming is) te vragen toestemming intrekken.

U kunt meer over deze rechten lezen op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen op info@appyclient.nl.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen).

We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is of in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een ​​van uw andere rechten uit te oefenen).

Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Als u niet tevreden bent met enig aspect van hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de autoriteit persoons Gegevens de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

We zouden het op prijs stellen als u zou eerst contact met ons opnemen als u een klacht hebt, zodat we kunnen proberen deze voor u op te lossen.

9. LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

10. Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed werken. Raadpleeg ons COOKIEBELEID voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.