Deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Servicevoorwaarden”) regelen uw relatie met de website https://appyclient.nl (de “Dienst”) beheerd door Dutch Digital House (“ons”, “wij” of “onze ”).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de Dienst.

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die via de Dienst beschikbaar is gesteld (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om creditcard(s) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, geeft u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Eigendom van de ontwikkelde app (Aankoop) is en blijft van Dutch Digital House. U neemt een abonnement per jaar. U betaalt per maand of per jaar. Zodra u uw abonnement afzegt, bent u verplicht de code van dashboard van uw hosting te verwijderen, uw database gegevens te verwijderen, u mag zonder toestemming van Dutch Digital House geen gebruik meer maken van de ontwikkelde app. De app dient ook van app store van Apple en/of Google verwijderd te worden.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Dienst voortdurend bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Dienst kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Dienst en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Dutch Digital House.

Dutch Digital House heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Dutch Digital House niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Dutch Digital House, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill , of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, ongeacht of deze gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als blijkt dat een remedie die hierin wordt beschreven niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan.

Vrijwaring

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “AS IS”- en “AS AVAILABLE”-basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of prestatie.

Dutch Digital House haar eventuele dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de Dienst ononderbroken, veilig of beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen voldoen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de Dienst.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om ten minste 15 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Dienst te blijven gebruiken (of toegang tot hebben) nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.